Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats Sprangweg te Hoeven

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Halderberge

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-12-2023

  1. Bekendmakingen Halderberge
  2. Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats Sprangweg te Hoeven

verkeersbesluit Sprangweg Hoeven Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoeven

1.Om ten behoeve van de bewoner van de Sprangweg 26 in Hoeven in de nabijheid van de woning een parkeerplaats aan te wijzen en in te richten als een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord met het kenteken van de auto van de aanvrager, conform bijgaande situatietekening. 2.De in sub 1 genoemde bebording weer wordt verwijderd op het moment dat er sprake is van verhuizing van de aanvrager of wanneer de aanvrager niet langer voldoet aan de richtlijnen inzake de toewijzing van kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen waarbij wordt aangetekend dat het in dat geval gebeurt zonder opnieuw een verkeersbesluit te nemen;

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.