STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef, Bergen (NH)Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordeningInhoudTer inzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (NH)

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef, Bergen (NH)Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordeningInhoudTer inzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 7 maart 2013 het ontwerpbestemmingsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de Hoeverweg te Egmond aan den Hoef. Het betreft het voormalig magazijncomplex. Het ontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op deze locatie een staalconstructiebedrijf en een aanemersbedrijf worden gevestigd. Andere bedrijven zijn op de locatie nadrukkelijk uitgesloten. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar op werkdagen gedurende openingstijden en kan eveneens op donderdagavond tussen 17:00 uur en 20:00 uur worden ingezien.Tevens is het bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke website, www.bergen-nh.nl, of op www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef'. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Ontwikkeling, team Vormgeving, telefoonnummer 072 – 8880 334. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de reactie betrekking heeft.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.