STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Achter de Hoeven, GeertruidenbergLigging plangebiedCommunicatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Geertruidenberg

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Achter de Hoeven, GeertruidenbergLigging plangebiedCommunicatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van de gemeente Geertruidenberg maakt bekend dat met ingang van 8 maart 2013 het ontwerpbestemmingsplan Achter de Hoeven (NL.IMRO.0779.RVBPAchterdeHoeven-on01) ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Dit bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridische-planologische regeling voor het woongebied Achter de Hoeven. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het industrieterrein Dombosch, gevormd door de Zalmweg. Ten zuidoosten wordt het plangebied begrensd door de Maasdijk en de zuidwestelijke begrenzing wordt gevormd door de Reenweg. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende kunt u gedurende zes weken met ingang van vrijdag 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen of via www.ruimtelijkeplannen.nl Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan: De gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met dhr. V. Van Pesch, tel 0162 579 661.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.