STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van een woning op het perceel Ruigekade 23 in De Hoef, De Ronde VenenTer inzageZienswijzen

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in De Ronde Venen

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van een woning op het perceel Ruigekade 23 in De Hoef, De Ronde VenenTer inzageZienswijzen

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Ruigekade 23, 1426 RW de Hoef. Het betreft de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 1 februari 2013 voor een periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning te raadplegen via: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB017ruigekade23-ow01 Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken, telefoonnummer 0297 29 17 81.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.